• Η Αγάπη για πρώτο επεισόδιο της νέας χρονιάς αποφάσισε να μας μιλήσει για τον θυμό. Προτείνει να ξεφουσκώσουμε όλον τον θυμό που έχουμε από την προηγούμενη χρονιά και μας διαβάζει τρόπους για να το κάνουμε. “Όταν ο θυμός γίνεται ενέργεια σεβασμού και ειλικρίνειας, τότε περιθάλπει αυτό το σπάνιο αγαθό της εμπιστοσύνης που τρέφει τις σχέσεις …

    More